Gái Gọi Hà Nội

Nguyễn Ngọc Vũ

400k Hương Lan – 7209

Xã Đàn - Kim Liên Mới

250k Diễm Quỳnh – 8997

Trần Duy Hưng

1000k MAYA – 9369

Trần Duy Hưng

700k Mẫn Nhi – 6548

Phố Vọng - Hai Bà Trưng

300k Hạ Vy – 9343

Phố Vọng - Hai Bà Trung

300k Thanh Tuyền – 9261